definition

Om velfærdsteknologi

Vi taler om det, og vi arbejder med det. Men hvad er defintionen egentlig på velfærdsteknologi?

Velfærdsteknologi er et relativt nyt begreb, som opstår i slutningen af 1990'erne. Det bider sig hurtigt fast som nøglebegreb inden for den offentlige sektor, som "brugerorienterede teknologier, der forsyner eller assisterer brugerne med én eller flere offentlige eller private velfærdsydelser og produkter" (kilde Wikipedia).

I Welfare Tech definerer vi velfærdsteknologi som: "Teknologier, der øger livskvaliteten og/eller effektiviteten i samfundet".

Det er en bred definition, som afspejler, at velfærdsteknologi kan være rigtig mange ting. Den afgrænser sig ikke til bestemte brancher eller målgrupper, og den adresserer både det offentlige og private marked.

Inden for denne definition sætter Welfare Tech fokus på teknologiske løsninger og services, der løser de samfundsmæssige udfordringer i tilknytning til pleje og omsorg, sygdomsbehandling (life science/biovidenskab undtaget), egenomsorg, forebyggelse (herunder ernæring) samt muligheder i tilknytning til byggerier inden for området. Vi har delt det ind i fem kategorier:

Teknologierne omfatter telemedicin, informations- og kommunikationsteknologi, robotter og automation, velfærdsservices og intelligente hjælpemidler.

Læs mere om fokusområderne

Bliv medlem af Welfare Tech

Bliv medlem af Welfare Tech og få særlige fordele og indflydelse på foreningens aktiviteter og udvikling.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png