offer

Vi tilbyder

Forretningsudvikling og innovation er hårde discipliner. Du skal tænke i nye baner, samarbejde med mennesker du ikke kender og udfordre vaner og rutiner. Welfare Tech hjælper dig med dialog, netværk og arrangementer, hvor du kan finde inspiration og dele viden og erfaringer.

Welfare Tech giver adgang til en lang række aktiviteter som nyhedsformidling, sparring og vejledningsforløb, temamøder, opbygning af internationale samarbejdsrelationer, eksportunderstøttelse, match til relevante aktører og udbygning af nationale og internationale netværk.

Aktiviteterne er delvist finansieret af offentlige midler. Det forudsætter kun en uforpligtende partnerskabserklæring og registrering af de timer du bruger at deltage og få adgang til viden, sparring og netværk til virksomheder, kommuner, hospitaler, erhvervsserviceorganisationer og forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om partnerskab og timeregistrering

Welfare Tech tilbyder vejledning og sparring inden for fire overordnede områder:


Welfare Tech giver adgang til følgende ressourcer:


Welfare Tech retter fokus på følgende områder: 

Kontakt Welfare Tech

Kontakt Welfare Tech og hør nærmere...

Bliv medlem af Welfare Tech

Bliv medlem af Welfare Tech og få særlige fordele og indflydelse på foreningens aktiviteter og udvikling.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png