Markedsviden

Sparring og markedsviden

Welfare Tech hjælper dig med at skabe forretning og gevinst på din ide.

Via netværket og vores samarbejdspartnere giver Welfare Tech dig adgang til aktuelle markedsbehov.

Kommer du fra en virksomhed kan du komme i dialog med praktikere i kommuner og på hospitaler og få indblik i konkrete udfordringer, arbejdsgange, ønsker og behov i pleje- og sundhedssektoren.

Vi tilbyder dig sparring på din business case, og via eksperter i klyngen kan vi hjælpe dig med at få dokumentation på din løsning via medicinsk og velfærdsteknologisk teknologivurdering.

Har du rettet blikket mod udlandet formidler vi løbende nationale eksportfremstød, som du kan deltage i. På udvalgte markeder har vi særlige samarbejder med internationale klynger, som giver dig netværk og samarbejdsmuligheder.

Kommer du fra en offentlig organisation kan du få indblik i, hvad der findes af teknologiske løsninger på markedet til netop den udfordring, du står med, og få konkrete produktdemonstrationer og direkte dialog med leverandørerne.

Vi tilbyder sparring på løsningsmuligheder på den udfordring du står med, og via eksperter i klyngen kan vi hjælpe dig med at gennemføre medicinsk og velfærdsteknologisk teknologivurdering og give sparring og gode råd i forhold til implementering af velfærdsteknologiske løsninger.

Kommer du fra en videninstition kan du få indsigt i, hvilke behov der er på markedet, og hvad der findes af teknologiske løsninger netop nu, og se potenitaler for at sætte ny viden og kompetencer i spil. Og vi kan via vores samarbejdspartnere give sparing på, hvilke kompetencekrav, der stilles til fremtidens velfærdsmedarbejdere. 

Welfare Tech tilbyder

  • Indblik i aktuelle og fremtidige markedsbehov
  • Kendskab i produkter og løsninger til håndtering af specifikke udfordringer 
  • Sparring på forretningsplaner og businesscases
  • Sparring på implementering og organisering af velfærdsteknologiske løsninger
  • Dialog om salg, eksport og internationale samarbejdspartnere 
  • Screeningsværktøjer til valg af markeder og forretningsmodeller
  • OPI-guide med værktøjer og cases til innovationssamarbejde mellem offentlige, private og videninstitutioner
  • Indblik i aktuelle og fremtidige teknologier, som studerende skal uddannes til at håndtere i praksis  
  • Kobling mellem forskning og udvikling af produkter   
  • Kobling mellem forskning og implementering af velfærdsteknologi  

Se hvad Welfare Tech tilbyder:


Se også hvad Welfare Tech tilbyder inden for:

Kontakt

Karen-Lindegaard_NY.jpg

Karen Lindegaard

Seniorkonsulent

Welfare Tech

Internationalt samarbejde, klyngeudvikling, forretningsudvikling

T: +45 2461 1931

LinkedIn

Skype id : karen.santos.lindegaard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png