Matchmaking

Matchmaking

Welfare Tech hjælper dig med at finde de rette samarbejdspartnere.

Hvad enten du søger en-til-en kontakt til relevante interessenter eller leverandører med specifikke teknologier; om du søger brugerinddragelse i forhold til afprøvning af et produkt eller identificering af konsortiepartnere, der stiller dig stærkere i en salgssituation, så kan Welfare Tech hjælpe dig med at identificere de rette samarbejdspartnere.

Som virksomhed kan du blive matchet med relevante offentlige indkøbere til dialog og præsentation af dit produkt. Du kan via udviklingsprojekter møde forskere og fagpersoner og få adgang til den nyeste viden på området, ligesom vi kan hjælpe dig med at finde samarbejdsparterne til test og afprøvning i virkelige omgivelser. Du kan også blive matchet med andre virksomheder, der kan hjælpe dig med at videreudvikle dit produkt eller mulige konsortiepartner, der kan stille dig stærkere i en salgssituation på såvel det danske som det internationale marked.

Omvendt kan du som repræsentant for det offentlige komme i kontakt med private virksomheder. Du kan komme i dialog med virksomheder, der kan udvikle teknologier til netop din udfordring og se mulige løsninger på markedet, som du kan teste og tilpasse til din organisation.

  • Dialog med offentlige indkøbere og præsentation af dit produkt
  • Dialog med virksomheder og demonstration af konkrete løsninger
  • Netværk til mulige samarbejdspartnere
  • Test og feedback fra brugere via klyngens medlemmer
  • Netværk til internationale aktører gennem vores internationale samarbejdspartnere

Se også hvad Welfare Tech tilbyder inden for:


Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png