cubes

Partnerskab og timeregistrering

Ydelserne i Welfare Tech er gratis for medlemmer og finansieres delvist af offentlige midler. Det forudsætter kun et partnerskab og registrering af den tid du bruger på aktiviteterne.

Welfare Techs aktiviteter finansieres delvist af offentlige midler. For at Welfare Tech kan modtage midler til finansieringen af de virksomhedsrettede aktiviteter, skal vi dokumentere dit engagement i aktiviteten i form af det antal timer du bruger. Welfare Tech kan så at sige omsætte de timer din virksomhed har brugt på en aktivitet til at finansiere ydelserne til dig.

Din organisation bedes derfor underskrive en partnerskabserklæring og udfylde timeregistrering for hver medarbejder, som deltager i Welfare Techs aktiviteter. 

Partnererklæring


Partnerskabserklæringen dokumenterer, at din virksomhed er tilknyttet et eller flere projekter og aktiviteter under Welfare Tech. Partnerskabet er uforpligtende og sikrer blot, at du har adgang til at deltage i Welfare Techs aktiviteter.

Timeregistrering


Timeregistreringsskemaet udfyldes i forbindelse med aktiviteter i Welfare Tech med dato og underskrift. Alle timer, som din virksomhed registrerer, understøtter medfinansieringen af Welfare Techs aktiviteter. Welfare Tech er behjælpelig med timeregistreringen, hvis det volder vanskeligheder. Timetallet bruges alene til at dokumentere, at du og dine kolleger har deltaget i vores aktiviteter, og bliver omsat efter gældende takst til finansiering af ydelsen.

De udfyldte dokumenter kan sendes direkte til Welfare Techs økonomikontor, Kurt Kiilerich Frederiksen, kurf@welfaretech.dk

Bliv medlem af Welfare Tech

Bliv medlem af Welfare Tech og få særlige fordele og indflydelse på foreningens aktiviteter og udvikling.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png